CHÂTEAU VIENNA®
Kolor brzeczki w EBC 4-7; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1-3.2