CHÂTEAU VIENNA®
Kolor brzeczki w EBC 4.0-7.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.1-3.2