CHÂTEAU ACID
Kolor brzeczki w EBC 6 - 13; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 2.8 - 5.4