CHÂTEAU PALE ALE®
Kolor brzeczki w EBC 7.0-10.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 3.2-4.3