CHÂTEAU MUNICH LIGHT®
Kolor brzeczki w EBC 13-17; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 5.4-6.9