CHÂTEAU WHEAT BLANC
Kolor brzeczki w EBC 3.5-5.5; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.8-2.3