CHÂTEAU WHISKY LIGHT®
Kolor brzeczki w EBC 2.5-4.0; Kolor brzeczki w skali Lovibonda 1.4-2.1